2016-05-01 Blandat resultat!

Efter morgonens bonanza som bl.a gav mig tvår reggvimmor på 1110 resp. 1060g så dog fisket ut helt för mig och Daniel. Det kom igång igen först sista halvtimman och det blev ytterligare en reggvimma till mig på 1020g. Nu blir det pizza!
/Fredrik


Kommentera här: