2014-02-26 Det blev några fler....

Det fortsatte att nappa på i lagom takt och jag drog totalt ett 10-tal idar, 2 färnor, 1 braxen, 1 björkna och 1 mört. Bästa fisken var en id på hela 59cm!! Den vägde dock bara 2370g och mycket talar för att det var en hanne. Alexander fick också en id på över 2kg, 2140g närmare bestämt och ett nytt personligt rekord. Jag satte dessutom nytt personligt årekord med en rekordtidig sarv på 710g. Man kan ju undra hur vanligt det är med sarv i februari? Bröd var överlägset idag och endast två fiskar tog på räka. Dagens upplevelse var en mycket stor och ståtlig kungsörn som sakta kom och gledflög precis över mig.
/Fredrik