2019-02-27 Metepremiär i Lidan

Äntligen så är metesäsongen igång. Idag körde Daniel och jag premiärfiske i Lidan, en gammal tradition som uteblivit i några år. Fisket var bra och det blev ett 25-tal idar med några 2+ i topp. Något som var extra anmärkningsvärt var att vi fick hela 8 sarvar på 500-876g. Det är väldigt tidigt för att vara sarv. Bröd dominerade som vanligt men den största sarven fick Daniel på räka. Några nya årskryss(fåglar) hanns också med; ringduva, råka, stare, sånglärka och fjällvråk. En trevlig dag i solen vid Lidans strand.
/Fredrik