2017-05-01 Traditionsenlig premiär i Älvkarleby och jättebjörkna till Daniel

Som vanligt vid denna tid på året så befann sig Daniel och jag i Uppland den 1:a maj. I år fiskade vi två dagar men som vanligt så var det helt nya förutsättningar. I år har den ringa nederbörden en kall april gjort att vimmorna troligtvis ännu inte börjat sin stigning upp i ån. Detta innebar att det inte fannns några mängder med vimma i kanalen där vi fiskade. Eftersom även björknorna drastiskt minskat det senaste året så var det liksom i höstas nästan bara braxen på plats. Första dagen så blev det bara braxen för mig och Daniel förutom en kort period på kvällen när Daniel drog tre björknor på raken. Den första vägde 760g men den andra var desto bättre. Hela 1162g fördelat på 44cm innebar givetvis ett nytt personligt rekord och ett svårslaget årsbästa för landet. Andra dagen så höjde dom vattnet rejält från runt 70m3/s på måndagen till 400m3/s. Detta verkar ha fått fart på några vimmor för genast kom det lite ströfiskar och ett tiotal på 800g till 1070g, fångades totalt i kanalen under hela dagen. Vi lyckades inte få någon över kilot utan toppade med en på 960g/44cm. Summeringen av resan blir således att fisket inte levde upp till förväntningarna men Daniels drömbjörkna räddade hela trippen.
/Fredrik