2017-06-22 Mera fåglar och kryss nummer 278

Det har blivit väldigt lite fiske den sista tiden men lite fåglar har jag hunnit med. Bästa turen gick till Grästorp där jag förutom skönsjungande busksångare även fick hänga in mitt 278:e kryss, en vassångare.
/Fredrik
 
Kärrsångare
Törnsångare
Busksångare
Kungsfågel
Fiskgjuse
Enkelbeckasin
Törnskata